Tájékoztatjuk Pácienseinket, hogy az alábbi forintban megadott árainkat kizárólag magyar lakcímkártyával rendelkező pácienseink számára tudjuk biztosítani. Fogászati turizmus keretein belül érkező külföldi pácienseink számára euró (EUR) árlistánk érvényes.

Please note that the HUF prices below apply only to those with a registered permanent residency in Hungary. For our foreign patients who wish to use our services in the framework of dental tourism, our EUR price list applies.

Fogászati konzultáció Dental Consultation

SzolgáltatásÁr
Szakorvosi vizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció, kezelési terv16 000 HUF
Oral examination, evaluation, treatment plan
Góckutatás csomag (szájvizsgálat, konzultáció + digitális panorámaröntgen)18 500 HUF
Oral exam package (dental exam, consultation + digital panoramic X-ray)
Kofferdam (nyálrekesz) izolálás9 900 HUF
Dental dam (saliva) isolation
Digitális panorámaröntgen (OPT)7 900 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT)
Digitális panorámaröntgen (OPT) elvitel esetén9 900 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT) in case of withdrawal
Periapicalis felvétel4 500 HUF
Periapical scan
CT felvétel16 000 - 30 500 HUF
CT scan
CT felvétel kiírása vagy továbbítása4 700 HUF
CT scan copying or forwarding
Bitewing felvétel4 000 HUF
Bitewing scan
Teleröntgen6 300 HUF
Tele-ray
Rendelkezésre állási díj (le nem mondott, vagy 24 órán belül lemondott időpont esetén számlázható ki)5 500 HUF/15 perc
Availability Fee (charged for non-cancelled appointments or those cancelled within 24 hours of the appointment time)

Dentálhigiénia, fogkő-eltávolítás Teeth cleaning, tartar removal

SzolgáltatásÁr
Teljes dentálhigiéniás kezelés - ultrahangos fogkő eltávolítás, Prophyflex homokgyöngy kezelés, polírozás (1 óra)24 900 HUF
Complete teeth cleaning treatment - ultrasonic tartar removal, Prophyflex gentle cleaning, polishing (1 hour)
Prophyflex kezelés12 000 HUF
Prophyflex treatment
Dentálhigiéniás kezelés gyerekeknek (14 éves korig)15 500 HUF
Teeth cleaning treatment for kids (up to 14)
Részleges depurálás18 500 HUF
Partial depuration
Szájhigiéniás szaktanácsadás (instruálás, motiválás)8 500 HUF
Oral Hygiene Advice (instruction, rationale)
ÚJ! Biofilm szájhigiénés terápia40 000 HUF
NEW! Guided Biofilm Therapy

Fogfehérítés Whitening

SzolgáltatásÁr
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!)120 000 HUF
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként38 900 HUF
At-home whitening per upper/lower
Fogfehérítő gél (Opalescence) / fecskendő - otthoni12 750 HUF
Whitening gel (Opalescence) / applicator - home treatment
Gyökérkezelt fog belső fehérítése17 500 HUF
Internal bleaching of root-treated tooth

Fogtömések, fogászati betétek Fillings

SzolgáltatásÁr
Esztétikus fogtömések:
Aesthetic fillings:
Minimál invazív tömés
Minimum invasive filling
1 felszín29 900 HUF
1 surface
2 felszín32 000 HUF
2 surfaces
3 felszín33 000 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín36 900 HUF
4 or more surfaces
Kompozit tömés
Composite fillings
1 felszín34 500 HUF
1 surface
2 felszín35 900 HUF
2 surfaces
3 felszín39 900 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín42 900 HUF
4 or more surfaces
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín)31 500 - 33 500 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers)
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín)37 500 - 42 900 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers)
Élpótlás37 900 HUF
Incisal restoration
Inlayek (betétek):
Inlays (inset fillings):
Kompozit inlay65 900 HUF
Composite inlay
Kerámia inlay84 500 HUF
Ceramic inlay
Aranykerámia inlay82 950 HUF + arany ár
Gold ceramic inlay

Fogékszer Tooth jewelry

SzolgáltatásÁr
Fogékszer26 000 HUF
Tooth jewel

Gyökérkezelés Root treatments

SzolgáltatásÁr
Gyökérkezelés- gépi
Endodontic treatment with rotary technique
1 csatorna41 900 HUF
1 canal
2 csatorna43 900 HUF
2 canals
3 csatorna52 500 HUF
3 canals
4 csatorna55 500 HUF
4 canals
Gyökértömés (gyökérkezelés befejezése)
Root canal filling (root canal treatment finalization)
1 csatorna gyökértömése17 800 HUF
1 root canal filling
2 csatorna gyökértömése24 000 HUF
2 root canal fillings
3 csatorna gyökértömése29 500 HUF
3 root canal fillings
4 csatorna gyökértömése32 500 HUF
4 root canal fillings
Régi gyökértömés eltávolítása22 900 HUF
Removal of old root canal filling
Üvegszálas csapos felépítés34 500 HUF
Fiberglass construction

Fogászati implantátum Dental implants

SzolgáltatásÁr
Implantáció Alpha-Bio Tec. MultiNeo™150 000 HUF
Alpha-Bio Tec. MultiNeo™ Implantation
Felépítmény Alpha-Bio Tec. (ragasztott)57 000 HUF
Alpha-Bio Tec. Superstructure (glued)
Felépítmény Alpha-Bio Tec. (csavarozott)87 900 HUF
Alpha-Bio Tec. Superstructure (screw-attached)
Felépítmény Dynamic (cirkónium, csavarozott)102 000 HUF
Superstructure (zirconia, Dynamic screw-attached)
Implantáció NobelReplace® CC210 000 HUF
NobelReplace® Implantation, CC
Sinus lift műtét142 000 HUF
Sinus lift operation
Csontpótlás membránnal anyagköltség nélkül96 500 HUF
Membrane bone replacement (minus material costs)

All-on-4® All-ON-4

SzolgáltatásÁr
All-on-4®Személyes konzultáció alapján
All-on-4®Based on a personal consultation

Parodontológia Parodontology

SzolgáltatásÁr
Parodontológiai szakvizsgálat15 000 HUF
Parodontological medical examination
Zárt küret/fog15 000 HUF
Closed curettage/tooth
Nyitott küret/fog46 500 HUF-tól
Open curettage/tooth
Teljes szájküret185 000 HUF
Oral curettage

Fogpótlások Dentures

SzolgáltatásÁr
Fix pótlások, koronák és hidak
Fixed replacements, crowns and bridges
Fémkerámia korona69 900 HUF
Porcelain crown
3D nyomtatással készülő fémkerámia korona73 400 HUF
3D printer prepared porcelain crown
Fémkerámia korona implantátumra (csavarozott)76 500 HUF
Dental implant porcelain crown (screw-attached)
3D nyomtatással készülő hosszútávú ideiglenes korona35 600 HUF
3D printer prepared long-term temporary crown
Teljes porcelán korona E.max132 500 HUF
Ceramic crown E.max
Cirkónium korona92 900 HUF-tól
Zirconium crown
Fémmentes korona - (préskerámia korona)120 500 HUF
Metal-free crown - (compress ceramic crown)
Ideiglenes rendelői hídtag, Scutan9 500 HUF
Scutan temporary surgical bridge component
Kivehető pótlások
Removable replacements
Fémlemez67 500 HUF
Metal plate
Frézelt váll8 300 HUF + aranyár
Metal shoulder, interlock
Precíziós elhorgonyzó elem70 500 HUF
Precision attachment unit (per piece)
Teljes fogsor állcsontonként190 500 HUF
Complete denture per upper/lower jaw
Fogsor javítások, alábélelés22 000 - 34 500 HUF
Denture repairs, underlay
Harapásemelő készülék36 900 HUF
Bite-lifting device
Harapásemelő sín24 000 HUF
Bite guard
Sportsín21 000 HUF
Sport guard
Fogsor tisztítása21 000 HUF
Denture Cleaning

SmileWarp SmileWarp

SzolgáltatásÁr
SmileWarp (digitális fogtérkép tárolás 10 évre)52 500 HUF
SmileWarp (10-year, digitally stored dental blueprint)

Fogszabályozás Orthodontics

SzolgáltatásÁr
Bevezető kezelések
Introductory treatments
Első fogszabályozó konzultáció10 500 HUF
Initial orthodontic consultation
Fogszabályozás dokumentáció (Damon Q, Damon Clear, Alexander)16 000 HUF
Orthodontic documentation (Damon Q, Damon Clear, Alexander)
Fogszabályozás kezelési terv elkészítése, átadása26 000 HUF
Orthodontic treatment plan: Preparation and delivery
Invisalign dokumentáció (3D-s ClinCheck®-kel)210 000 HUF
Invisalign documentation (with 3D ClinCheck®)
Insignia dokumentáció210 000 HUF
Insignia documentation
Kezelések készülékek szerint
Treatments according to device
Kis erőkkel működő fém (Damon-Q) fix készülék/állcsont225 000 HUF
Low force system metal (Damon-Q) fixed device/upper or lower
Kis erőkkel működő esztétikus (Damon-Clear) fix készülék/állcsont325 000 HUF
Low force system aesthetic (Damon-Clear) fixed device/upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés egy állcsontra284 000 / 645 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment per upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés két állcsontra417 000 / 850 000 / 1 454 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment, both upper and lower*Az Invisalign® Full csomag ára két részletben is kiegyenlíthető!
Alexander rögzített fém készülék/állcsont150 000 HUF
Alexander fixed metal device per upper/lower
Iconix® rögzített arany árnyalatú készülék/állcsont205 000 HUF
Iconix® champagne coloured Aesthetic Braces per upper/lower
Ragasztás/állcsont36 900 HUF
Bonding procedure per upper/lower
Retenciós készülék/állcsont38 500 HUF
Retention device per upper/lower
Myofunkcionális tréner57 900 HUF
Myofunctional trainer

Gyermekfogászat Children's dentistry

SzolgáltatásÁr
Barázdazárás - konzervatív13 900 HUF
Sealing, conservative
Barázdazárás - kiterjesztett16 900 HUF
Sealing with preparation
Tejfog tömés (1 vagy 2 felszín)19 900 HUF
Baby tooth filling (1 or 2 surfaces)
Tejfog tömés (3 vagy 4 felszín)20 900 HUF
Baby tooth filling (3 or 4 surfaces)
Tejfog húzás15 000 HUF
Baby tooth extraction
Tejfog gyökérkezelése13 500 HUF
Baby tooth root canal treatment
Tejfog gyökértömése14 500 HUF
Baby tooth root filling
Trepanált tejfog tisztítás6 900 HUF
Treptized baby tooth cleaning

Altatásos fogászat Anesthesia, sedation

SzolgáltatásÁr
Altatásban végzett fogászati kezelés195 000 HUF-tól
Dental treatment performed under anesthesia
Fogyatékkal élők altatása178 500 HUF
Anesthesia for people with disabilities
Sedatio (bódítás)85 000 HUF
Sedation
Helyi infiltrációs érzéstelenítés1 600 HUF
Local infiltration anesthesia
Helyi vezetéses érzéstelenítés1 600 HUF
Local managed anesthesia

Ózonfogászat gyerekeknek Ozone dentistry

SzolgáltatásÁr
Ózonkezelés - foganként7 500 HUF
Ozone treatment - per tooth
Ózonkezelés - teljes száj24 000 HUF
Ozone treatment - entire mouth

Fogászati kezelés kismamáknak Dental treatment for pregnant women

SzolgáltatásÁr
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció17 400 HUF
Oral examination, evaluation, consultation

Szájsebészet Oral surgery

SzolgáltatásÁr
Foghúzás fogóval26 500 HUF
Manual tooth extraction
Foghúzás emelővel35 500 HUF
Lifting tooth extraction
Sebészi fogeltávolítás49 500 HUF
Surgical tooth removal
Bölcsességfog-eltávolítás feltárással52 500 HUF
Surgical wisdom tooth removal
Resectio 1 fog esetén51 000 HUF
Resection (1 tooth)
Resectio (minden további fog)37 000 HUF

Mosolyrestauráció

SzolgáltatásÁr
Wax-up10 500 HUF
Wax-up
Mock-up18 900 HUF
Mock-up
E.max héjkerámia115 500 HUF
E.max ceramic veneer
Direkt héj72 500 HUF
Direct veneer
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín)31 500 - 33 500 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers)
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín)37 500 - 42 900 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers)
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!)120 000 HUF
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként38 900 HUF
At-home whitening per upper/lower
Élpótlás37 900 HUF
Incisal restoration

Visszahívást kérek!