Fogászati konzultáció Dental Consultation

SzolgáltatásÁr
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció14 500 HUF
HELYETT MOST INGYENES
Oral examination, evaluation, consultation
Góckutatás csomag (szájvizsgálat, konzultáció + digitális panorámaröntgen)17 500 HUF
Oral exam package (dental exam, consultation + digital panoramic X-ray)
Kofferdam (nyálrekesz) izolálás8 500 HUF
Dental dam (saliva) isolation
Digitális panorámaröntgen (OPT)7 200 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT)
Digitális panorámaröntgen (OPT) elvitel esetén9 000 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT) in case of withdrawal
Periapicalis felvétel3 900 HUF
Periapical scan
CT felvétel14 000 - 28 500 HUF
CT scan
CT felvétel kiírása vagy továbbítása4 500 HUF
CT scan copying or forwarding
Bitewing felvétel3 700 HUF
Bitewing scan
Teleröntgen6 000 HUF
Tele-ray
Rendelkezésre állási díj (le nem mondott, vagy 4 órán belül lemondott időpont esetén számlázható ki)3 500 HUF/15 perc
Availability Fee (charged for non-cancelled appointments or those cancelled within 4 hours of the appointment time)

Dentálhigiénia, fogkő-eltávolítás Teeth cleaning, tartar removal

SzolgáltatásÁr
Teljes dentálhigiéniás kezelés - ultrahangos fogkő eltávolítás, Prophyflex homokgyöngy kezelés, polírozás (1 óra)22 500 HUF
HELYETT MOST 18 000 HUF
Complete teeth cleaning treatment - ultrasonic tartar removal, Prophyflex gentle cleaning, polishing (1 hour)
Prophyflex kezelés10 000 HUF
Prophyflex treatment
Dentálhigiéniás kezelés gyerekeknek (14 éves korig)13 500 HUF
Teeth cleaning treatment for kids (up to 14)
Részleges depurálás17 000 HUF
Partial depuration
Szájhigiéniás szaktanácsadás (instruálás, motiválás)7 500 HUF
Oral Hygiene Advice (instruction, rationale)

Fogfehérítés Whitening

SzolgáltatásÁr
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!)120 000 HUF
HELYETT MOST 84 000 HUF
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként33 900 HUF
At-home whitening per upper/lower
Fogfehérítő gél (Opalescence) / fecskendő - otthoni12 000 HUF
Whitening gel (Opalescence) / applicator - home treatment
Gyökérkezelt fog belső fehérítése14 900 HUF
Internal bleaching of root-treated tooth

Fogtömések, fogászati betétek Fillings

SzolgáltatásÁr
Esztétikus fogtömések:
Aesthetic fillings:
Minimál invazív tömés
Minimum invasive filling
1 felszín25 900 HUF
1 surface
2 felszín27 900 HUF
2 surfaces
3 felszín28 900 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín31 900 HUF
4 or more surfaces
Kompozit tömés
Composite fillings
1 felszín31 500 HUF
1 surface
2 felszín32 500 HUF
2 surfaces
3 felszín36 000 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín39 500 HUF
4 or more surfaces
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín)28 900 - 30 900 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers)
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín)34 900 - 37 900 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers)
Élpótlás35 900 HUF
HELYETT MOST 28 720 HUF
Incisal restoration
Inlayek (betétek):
Inlays (inset fillings):
Kompozit inlay59 900 HUF
HELYLETT MOST 47 920 HUF
Composite inlay
Kerámia inlay75 900 HUF
HELYETT MOST 60 720 HUF
Ceramic inlay
Aranykerámia inlay71 900 HUF + arany ár
Gold ceramic inlay

Fogékszer Tooth jewelry

SzolgáltatásÁr
Fogékszer22 000 HUF
Tooth jewel

Gyökérkezelés Root treatments

SzolgáltatásÁr
Gyökérkezelés- gépi
Endodontic treatment with rotary technique
1 csatorna38 900 HUF
1 canal
2 csatorna40 900 HUF
2 canals
3 csatorna49 900 HUF
3 canals
4 csatorna52 900 HUF
4 canals
Gyökértömés (gyökérkezelés befejezése)
Root canal filling (root canal treatment finalization)
1 csatorna gyökértömése15 900 HUF
1 root canal filling
2 csatorna gyökértömése21 900 HUF
2 root canal fillings
3 csatorna gyökértömése26 900 HUF
3 root canal fillings
4 csatorna gyökértömése29 900 HUF
4 root canal fillings
Régi gyökértömés eltávolítása19 900 HUF
Removal of old root canal filling
Üvegszálas csapos felépítés29 900 HUF
Fiberglass construction

Fogászati implantátum Dental implants

SzolgáltatásÁr
Implantáció Alpha Bio Neo (Nobel Biocare csoport)135 000 HUF
Alpha Bio Neo Implantation (Nobel Biocare group)
Felépítmény Alpha Bio (ragasztott, Nobel Biocare csoport)50 900 HUF
Alpha Bio Superstructure (glued, Nobel Biocare Group)
Felépítmény Alpha Bio (csavarozott, Nobel Biocare csoport)75 900 HUF
Alpha Bio Superstructure (screw-attached, Nobel Biocare Group)
Felépítmény Dynamic (cirkónium, csavarozott)92 900 HUF
Superstructure (zirconia, Dynamic screw-attached)
Implantáció Nobel Replace CC195 000 HUF
HELYETT MOST 165 750 HUF
Nobel Replace Implantation, CC
Felépítmény Nobel Replace (ragasztott)102 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (glued)
Felépítmény Nobel Replace (csavarozott)121 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (screw-attached)
Felépítmény Nobel Replace (cirkónium)121 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (zirconia)
Csontpótlás, sinus lift műtét105 000 HUF-tól
Bone replacement, sinus lift operation
Csontpótlás membránnal anyagköltség nélkül83 900 HUF
Membrane bone replacement (minus material costs)

All-on-4 All-ON-4

SzolgáltatásÁr
All-on-4Személyes konzultáció alapján
MOST 15% KEDVEZMÉNNYEL
All-on-4Based on a personal consultation

Parodontológia Parodontology

SzolgáltatásÁr
Parodontológiai szakvizsgálat9 000 HUF
Parodontological medical examination
Zárt küret/fog13 000 HUF
Closed curettage/tooth
Nyitott küret/fog40 000 HUF-tól
Open curettage/tooth
Teljes szájküret165 000 HUF
Oral curettage

Fogpótlások Dentures

SzolgáltatásÁr
Fix pótlások, koronák és hidak
Fixed replacements, crowns and bridges
Fémkerámia korona65 900 HUF
Porcelain crown
3D nyomtatással készülő fémkerámia korona69 900 HUF
3D printer prepared porcelain crown
Fémkerámia korona implantátumra (csavarozott)72 900 HUF
Dental implant porcelain crown (screw-attached)
3D nyomtatással készülő hosszútávú ideiglenes korona31 900 HUF
3D printer prepared long-term temporary crown
Teljes porcelán korona E.max108 900 HUF
Ceramic crown E.max
Full kontúr cirkónium korona84 900 HUF
HELYETT MOST 67 920 HUF
Full contour zirconium crown
Cirkónium korona92 900 HUF
HELYETT MOST 74 320 HUF
Zirconium crown
Full kontúr cirkónium korona implantátumra (csavarozott)87 900 HUF
HELYETT MOST 70 320 HUF
Dental implant full contour zirconium crown (screw-attached)
Cirkónium korona (csavarozott)98 900 HUF
HELYETT MOST 79 120 HUF
Zirconium Crown (screw-attached)
Fémmentes korona - (préskerámia korona)98 900 HUF
Metal-free crown - (compress ceramic crown)
Ideiglenes rendelői hídtag, Scutan8 500 HUF
Scutan temporary surgical bridge component
Ideiglenes korona fogtechnikai19 900 HUF
Temporary dental crown - laboratory
Kivehető pótlások
Removable replacements
Fémlemez58 000 HUF
Metal plate
Frézelt váll7 500 HUF + aranyár
Metal shoulder, interlock
Precíziós elhorgonyzó elem61 000 HUF
Precision attachment unit (per piece)
Teljes fogsor állcsontonként165 000 HUF
Complete denture per upper/lower jaw
Fogsor javítások, alábélelés19 000 - 30 000 HUF
Denture repairs, underlay
Harapásemelő készülék33 900 HUF
Bite-lifting device
Harapásemelő sín20 900 HUF
Bite guard
Sportsín18 000 HUF
Sport guard
Fogsor tisztítása18 000 HUF
Denture Cleaning

SmileWarp SmileWarp

SzolgáltatásÁr
SmileWarp (digitális fogtérkép tárolás 10 évre)50 000 HUF
SmileWarp (10-year, digitally stored dental blueprint)

Fogszabályozás Orthodontics

SzolgáltatásÁr
Bevezető kezelések
Introductory treatments
Első fogszabályozó konzultáció10 000 HUF
HELYETT MOST INGYENES
Initial orthodontic consultation
Fogszabályozás dokumentáció (Damon Q, Damon Clear, Alexander)15 000 HUF
Orthodontic documentation (Damon Q, Damon Clear, Alexander)
Fogszabályozás kezelési terv elkészítése, átadása25 000 HUF
Orthodontic treatment plan: Preparation and delivery
Invisalign dokumentáció (3D-s ClinCheck®-kel)200 000 HUF
Invisalign documentation (with 3D ClinCheck®)
Insignia dokumentáció200 000 HUF
Insignia documentation
Kezelések készülékek szerint
Treatments according to device
Hagyományos kivehető készülék82 000 - 110 000 HUF
Traditional removable device
Kis erőkkel működő fém (Damon-Q) fix készülék/állcsont225 000 HUF
HELYETT MOST 180 000 HUF
Low force system metal (Damon-Q) fixed device/upper or lower
Kis erőkkel működő esztétikus (Damon-Clear) fix készülék/állcsont325 000 HUF
HELYETT MOST 260 000 HUF
Low force system aesthetic (Damon-Clear) fixed device/upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés egy állcsontra270 000 / 615 000 HUF
HELYETT MOST 216 000 / 492 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment per upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés két állcsontra397 000 / 810 000 / 1 385 000 HUF
HELYETT MOST 317 600 / 648 000 / 1 108 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment, both upper and lower*Az Invisalign® Full csomag ára két részletben is kiegyenlíthető!
Alexander rögzített fém készülék/állcsont150 000 HUF
HELYETT MOST 120 000 HUF
Alexander fixed metal device per upper/lower
Iconix® rögzített arany árnyalatú készülék/állcsont195 000 HUF
HELYETT MOST 165 750 HUF
Iconix® champagne coloured Aesthetic Braces per upper/lower
Ragasztás/állcsont35 000 HUF
Bonding procedure per upper/lower
Retenciós készülék/állcsont35 000 HUF
Retention device per upper/lower
Myofunkcionális tréner55 000 HUF
Myofunctional trainer

Gyermekfogászat Children's dentistry

SzolgáltatásÁr
Barázdazárás - konzervatív12 000 HUF
Sealing, conservative
Barázdazárás - kiterjesztett14 500 HUF
Sealing with preparation
Tejfog tömés (1 vagy 2 felszín)17 000 HUF
Baby tooth filling (1 or 2 surfaces)
Tejfog tömés (3 vagy 4 felszín)18 000 HUF
Baby tooth filling (3 or 4 surfaces)
Tejfog húzás13 000 HUF
Baby tooth extraction
Tejfog gyökérkezelése12 000 HUF
Baby tooth root canal treatment
Tejfog gyökértömése12 000 HUF
Baby tooth root filling
Trepanált tejfog tisztítás6 000 HUF
Treptized baby tooth cleaning

Altatásos fogászat Anesthesia, sedation

SzolgáltatásÁr
Altatásban végzett fogászati kezelés145 000 HUF
Dental treatment performed under anesthesia
Másfél óránál hosszabb altatás (teljes altatás)165 000 HUF
Treatment lasting over 90 minutes under (full) anesthesia
Fogyatékkal élők altatása85 000 HUF
Anesthesia for people with disabilities
Sedatio (bódítás)65 000 HUF
Sedation
Helyi infiltrációs érzéstelenítés1 400 HUF
Local infiltration anesthesia
Helyi vezetéses érzéstelenítés1 400 HUF
Local managed anesthesia

Ózonfogászat gyerekeknek Ozone dentistry

SzolgáltatásÁr
Ózonkezelés - foganként6 600 HUF
Ozone treatment - per tooth
Ózonkezelés - teljes száj21 000 HUF
Ozone treatment - entire mouth

Fogászati kezelés kismamáknak Dental treatment for pregnant women

SzolgáltatásÁr
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció14 500 HUF
HELYETT MOST INGYENES
Oral examination, evaluation, consultation

Szájsebészet Oral surgery

SzolgáltatásÁr
Foghúzás fogóval23 000 HUF
Manual tooth extraction
Foghúzás emelővel32 500 HUF
Lifting tooth extraction
Sebészi fogeltávolítás44 900 HUF
Surgical tooth removal
Bölcsességfog-eltávolítás feltárással47 900 HUF
Surgical wisdom tooth removal
Resectio 1 fog esetén45 000 HUF
Resection (1 tooth)
Resectio (minden további fog)33 000 HUF

Mosolyrestauráció

SzolgáltatásÁr
GlamSmile tervezés30 000 HUF
GlamSmile treatment plan
Wax-up9 000 HUF
Wax-up
Mock-up16 500 HUF
Mock-up
E.max héjkerámia104 000 HUF
E-max ceramic veneer
Direkt héj64 900 HUF
HELYETT MOST 51 920 HUF
Direct veneer
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín)28 900 - 30 900 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers)
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín)34 900 - 37 900 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers)
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!)120 000 HUF
HELYETT MOST 84 000 HUF
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként33 900 HUF
At-home whitening per upper/lower
Élpótlás35 900 HUF
HELYETT MOST 28 720 HUF
Incisal restoration
Biokompatibilis cirkónium korona - számítógépes CAD/CAM eljárással készül92 900 HUF
HELYETT MOST 74 320 HUF
Biocompatible zirconium crown - computer-assisted CAD/CAM process

Arcesztétikai kezelések

SzolgáltatásÁr
Orvosi konzultáció20 000 HUF
Consultation
Kontrollvizsgálat10 000 HUF
Follow-up examination
Hialuronsavas kezelések
Hyaluronic acid treatments
Állvonal kontúrozás70 000 HUF
Jawline contour
Ráncfeltöltés / régió90 000 HUF
Anti-wrinkle injections / area
Ajakfeltöltés90 000 HUF
Lip filler
Arcfiatalító kezelés180 000 HUF
Facial skin rejuvenation
Botox kezelések
Botox treatments
Ráncfeltöltés 1 régió40 000 HUF
Anti-wrinkle injections (1 area)
Ráncfeltöltés 2 régió65 000 HUF
Anti-wrinkle injections (2 areas)
Ráncfeltöltés 3 régió80 000 HUF
Anti-wrinkle injections (3 areas)
Hónalj, kéz, talp izzadás kezelés160 000 HUF
Excessive sweating treatment (armpit, hand, sole, etc.)
Bőrelváltozások sebészeti eltávolítása
Surgical removal of skin lesions
Anyajegy, jóindulatú bőrdaganat eltávolítása/db40 000 HUF
Removal of birthmarks, benign skin tumors
Bőrnövedékek- fibrómák, szemölcsök- eltávolítása/db30 000 HUF
Skin growth – dermatofibroma, wart – removal / growth
Nagyszámú bőrnövedék eltávolítása55 000 HUF
Removal of several skin growths
Szövettani vizsgálat25 000 HUF
Biopsy

Visszahívást kérek!