Tájékoztatjuk Pácienseinket, hogy az alábbi forintban megadott árainkat kizárólag magyar lakcímkártyával rendelkező pácienseink számára tudjuk biztosítani. Fogászati turizmus keretein belül érkező külföldi pácienseink számára euró (EUR) árlistánk érvényes.

Please note that the HUF prices below apply only to those with a registered permanent residency in Hungary. For our foreign patients who wish to use our services in the framework of dental tourism, our EUR price list applies.

Fogászati konzultáció Dental Consultation

SzolgáltatásÁr
Szakorvosi vizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció, kezelési terv19 500 HUF
Oral examination, evaluation, treatment plan
Góckutatás csomag (szájvizsgálat, konzultáció + digitális panorámaröntgen)21 000 HUF
Oral exam package (dental exam, consultation + digital panoramic X-ray)
Kofferdam (nyálrekesz) izolálás10 500 HUF
Dental dam (saliva) isolation
Digitális panorámaröntgen (OPT)9 000 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT)
Digitális panorámaröntgen (OPT) elvitel esetén10 000 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT) in case of withdrawal
Periapicalis felvétel5 000 HUF
Periapical scan
CT felvétel17500-33000 HUF
CT scan
CT felvétel kiírása vagy továbbítása2 500 Ft
CT scan copying or forwarding
Bitewing felvétel5 000 Ft
Bitewing scan
Teleröntgen6 800 Ft
Tele-ray
Rendelkezésre állási díj (le nem mondott, vagy 24 órán belül lemondott időpont esetén számlázható ki)5 500 HUF/15 perc
Availability Fee (charged for non-cancelled appointments or those cancelled within 24 hours of the appointment time)

Dentálhigiénia, fogkő-eltávolítás Teeth cleaning, tartar removal

SzolgáltatásÁr
Teljes dentálhigiéniás kezelés - ultrahangos fogkő eltávolítás, Prophyflex homokgyöngy kezelés, polírozás (1 óra)27 500 Ft
Complete teeth cleaning treatment - ultrasonic tartar removal, Prophyflex gentle cleaning, polishing (1 hour)
Prophyflex kezelés13 000 Ft
Prophyflex treatment
Dentálhigiéniás kezelés gyerekeknek (14 éves korig)16 800 Ft
Teeth cleaning treatment for kids (up to 14)
Részleges depurálás21 600 Ft
Partial depuration
Szájhigiéniás szaktanácsadás (instruálás, motiválás)18 000 Ft
Oral Hygiene Advice (instruction, rationale)
ÚJ! Biofilm szájhigiénés terápia40 000 HUF
NEW! Guided Biofilm Therapy

Fogfehérítés Whitening

SzolgáltatásÁr
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!)130 000 Ft
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként42 000 Ft
At-home whitening per upper/lower
Fogfehérítő gél (Opalescence) / fecskendő - otthoni16 200 Ft
Whitening gel (Opalescence) / applicator - home treatment
Gyökérkezelt fog belső fehérítése25 000 Ft
Internal bleaching of root-treated tooth

Fogtömések, fogászati betétek Fillings

SzolgáltatásÁr
Esztétikus fogtömések:
Aesthetic fillings:
Minimál invazív tömés
Minimum invasive filling
1 felszín29 900 HUF
1 surface
2 felszín32 000 HUF
2 surfaces
3 felszín33 000 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín36 900 HUF
4 or more surfaces
Kompozit tömés
Composite fillings
1 felszín38 900 HUF
1 surface
2 felszín40 900 HUF
2 surfaces
3 felszín43 500 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín46 500 HUF
4 or more surfaces
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín)34 500 - 36 900 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers)
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín)40 500 - 46 900 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers)
Élpótlás40 900 HUF
Incisal restoration
Inlayek (betétek):
Inlays (inset fillings):
Kompozit inlay71 500 HUF
Composite inlay
Kerámia inlay94 500 HUF
Ceramic inlay
Aranykerámia inlay89 500 HUF + arany ár
Gold ceramic inlay

Fogékszer Tooth jewelry

SzolgáltatásÁr
Fogékszer28 000 HUF
Tooth jewel

Gyökérkezelés Root treatments

SzolgáltatásÁr
Gyökérkezelés- gépi
Endodontic treatment with rotary technique
1 csatorna46 500 HUF
1 canal
2 csatorna48 500 HUF
2 canals
3 csatorna57 500 HUF
3 canals
4 csatorna61 500 HUF
4 canals
Gyökértömés (gyökérkezelés befejezése)
Root canal filling (root canal treatment finalization)
1 csatorna gyökértömése19 000 HUF
1 root canal filling
2 csatorna gyökértömése25 900 HUF
2 root canal fillings
3 csatorna gyökértömése31 900 HUF
3 root canal fillings
4 csatorna gyökértömése35 000 HUF
4 root canal fillings
Régi gyökértömés eltávolítása25 000 HUF
Removal of old root canal filling
Üvegszálas csapos felépítés40 000 HUF
Fiberglass construction

Fogászati implantátum Dental implants

SzolgáltatásÁr
Implantáció Alpha-Bio Tec. MultiNeo™169 000 HUF
Alpha-Bio Tec. MultiNeo™ Implantation
Felépítmény Alpha-Bio Tec. (ragasztott)61 900 HUF
Alpha-Bio Tec. Superstructure (glued)
Felépítmény Alpha-Bio Tec. (csavarozott)95 000 HUF
Alpha-Bio Tec. Superstructure (screw-attached)
Felépítmény Dynamic (cirkónium, csavarozott)110 000 HUF
Superstructure (zirconia, Dynamic screw-attached)
Implantáció NobelReplace® CC230 000 HUF
NobelReplace® Implantation, CC
Sinus lift műtét150 000 HUF
Sinus lift operation
Csontpótlás membránnal anyagköltség nélkül105 000 HUF
Membrane bone replacement (minus material costs)

All-on-4® All-ON-4

SzolgáltatásÁr
All-on-4®Személyes konzultáció alapján
All-on-4®Based on a personal consultation

Parodontológia Parodontology

SzolgáltatásÁr
Parodontológiai szakvizsgálat16 500 HUF
Parodontological medical examination
Zárt küret/fog16 200 HUF
Closed curettage/tooth
Nyitott küret/fog91 800 HUF-tól
Open curettage/tooth
Teljes szájküret193 500 HUF
Oral curettage

Fogpótlások Dentures

SzolgáltatásÁr
Fix pótlások, koronák és hidak
Fixed replacements, crowns and bridges
Fémkerámia korona75 500 HUF
Porcelain crown
3D nyomtatással készülő fémkerámia korona88 500 HUF
3D printer prepared porcelain crown
Fémkerámia korona implantátumra (csavarozott)93 500 HUF
Dental implant porcelain crown (screw-attached)
3D nyomtatással készülő hosszútávú ideiglenes korona38 500 HUF
3D printer prepared long-term temporary crown
Teljes porcelán korona E.max143 000 HUF
Ceramic crown E.max
Cirkónium korona115 900 HUF-tól
Zirconium crown
Fémmentes korona - (préskerámia korona)130 000 HUF
Metal-free crown - (compress ceramic crown)
Ideiglenes rendelői hídtag, Scutan10 500 HUF
Scutan temporary surgical bridge component
Kivehető pótlások
Removable replacements
Fémlemez72 900 HUF
Metal plate
Frézelt váll30 000 HUF + aranyár
Metal shoulder, interlock
Precíziós elhorgonyzó elem76 000 HUF
Precision attachment unit (per piece)
Teljes fogsor állcsontonként210 000 HUF
Complete denture per upper/lower jaw
Fogsor javítások, alábélelés23 000 - 38 000 HUF
Denture repairs, underlay
Harapásemelő készülék39 500 HUF
Bite-lifting device
Harapásemelő sín29 500 HUF
Bite guard
Sportsín23 000 HUF
Sport guard
Fogsor tisztítása25 000 HUF
Denture Cleaning

SmileWarp SmileWarp

SzolgáltatásÁr
SmileWarp (digitális fogtérkép tárolás 10 évre)56 700 HUF
SmileWarp (10-year, digitally stored dental blueprint)

Fogszabályozás Orthodontics

SzolgáltatásÁr
Bevezető kezelések
Introductory treatments
Első fogszabályozó konzultáció15 000 HUF
Initial orthodontic consultation
Fogszabályozás dokumentáció (Damon Q, Damon Clear, Alexander)17 500 HUF
Orthodontic documentation (Damon Q, Damon Clear, Alexander)
Fogszabályozás kezelési terv elkészítése, átadása28 000 HUF
Orthodontic treatment plan: Preparation and delivery
Invisalign dokumentáció (3D-s ClinCheck®-kel)226 900 HUF
Invisalign documentation (with 3D ClinCheck®)
Insignia dokumentáció226 900 HUF
Insignia documentation
Kezelések készülékek szerint
Treatments according to device
Kis erőkkel működő fém (Damon-Q) fix készülék/állcsont245 000 HUF
Low force system metal (Damon-Q) fixed device/upper or lower
Kis erőkkel működő esztétikus (Damon-Clear) fix készülék/állcsont350 000 HUF
Low force system aesthetic (Damon-Clear) fixed device/upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés egy állcsontra415 000 / 735 900 HUF
Invisible Invisalign® treatment per upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés két állcsontra490 000 / 980 000 / 1 603 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment, both upper and lower*Az Invisalign® Full csomag ára két részletben is kiegyenlíthető!
Alexander rögzített fém készülék/állcsont162 000 HUF
Alexander fixed metal device per upper/lower
Iconix® rögzített arany árnyalatú készülék/állcsont220 000 HUF
Iconix® champagne coloured Aesthetic Braces per upper/lower
Ragasztás/állcsont39 900 HUF
Bonding procedure per upper/lower
Retenciós készülék/állcsont44 000 HUF
Retention device per upper/lower
Myofunkcionális tréner62 500 HUF
Myofunctional trainer

Gyermekfogászat Children's dentistry

SzolgáltatásÁr
Barázdazárás - konzervatív15 000 HUF
Sealing, conservative
Barázdazárás - kiterjesztett18 500 HUF
Sealing with preparation
Tejfog tömés (1 vagy 2 felszín)21 000 HUF
Baby tooth filling (1 or 2 surfaces)
Tejfog tömés (3 vagy 4 felszín)21 000 HUF
Baby tooth filling (3 or 4 surfaces)
Tejfog húzás16 200 HUF
Baby tooth extraction
Tejfog gyökérkezelése14 500 HUF
Baby tooth root canal treatment
Tejfog gyökértömése15 800 HUF
Baby tooth root filling
Trepanált tejfog tisztítás10 000 HUF
Treptized baby tooth cleaning

Altatásos fogászat Anesthesia, sedation

SzolgáltatásÁr
Altatásban végzett fogászati kezelés240 000 HUF-tól
Dental treatment performed under anesthesia
Fogyatékkal élők altatásaNINCSEN
Anesthesia for people with disabilities
Sedatio (bódítás)150 000 HUF
Sedation
Helyi infiltrációs érzéstelenítés1 750 HUF
Local infiltration anesthesia
Helyi vezetéses érzéstelenítés1 750 HUF
Local managed anesthesia

Ózonfogászat gyerekeknek Ozone dentistry

SzolgáltatásÁr
Ózonkezelés - foganként8 100 HUF
Ozone treatment - per tooth
Ózonkezelés - teljes száj25 000 HUF
Ozone treatment - entire mouth

Fogászati kezelés kismamáknak Dental treatment for pregnant women

SzolgáltatásÁr
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció12 500 HUF
Oral examination, evaluation, consultation

Szájsebészet Oral surgery

SzolgáltatásÁr
Foghúzás fogóval29 900 HUF
Manual tooth extraction
Foghúzás emelővel39 500 HUF
Lifting tooth extraction
Sebészi fogeltávolítás54 500 HUF
Surgical tooth removal
Bölcsességfog-eltávolítás feltárással56 700 HUF
Surgical wisdom tooth removal
Resectio 1 fog esetén56 000 HUF
Resection (1 tooth)
Resectio (minden további fog)40 000 HUF

Mosolyrestauráció

SzolgáltatásÁr
Wax-up11 500 HUF
Wax-up
Mock-up19 900 HUF
Mock-up
E.max héjkerámia124 900 HUF
E.max ceramic veneer
Direkt héj78 900 HUF
Direct veneer
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín)34 500 - 36 900 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers)
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín)40 500 - 46 900 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers)
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!)130 000 HUF
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként42 000 HUF
At-home whitening per upper/lower
Élpótlás40 900 HUF
Incisal restoration

Visszahívást kérek!