Tájékoztatjuk Pácienseinket, hogy az alábbi forintban megadott árainkat kizárólag magyar lakcímkártyával rendelkező pácienseink számára tudjuk biztosítani. Fogászati turizmus keretein belül érkező külföldi pácienseink számára euró (EUR) árlistánk érvényes.

Please note that the HUF prices below apply only to those with a registered permanent residency in Hungary. For our foreign patients who wish to use our services in the framework of dental tourism, our EUR price list applies.

Fogászati konzultáció Dental Consultation

SzolgáltatásÁr
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési tervMOST INGYENES
(15 000 HUF helyett)
Oral examination, evaluation, treatment plan
Góckutatás csomag (szájvizsgálat, konzultáció + digitális panorámaröntgen)17 500 HUF
Oral exam package (dental exam, consultation + digital panoramic X-ray)
Kofferdam (nyálrekesz) izolálás9 500 HUF
Dental dam (saliva) isolation
Digitális panorámaröntgen (OPT)7 500 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT)
Digitális panorámaröntgen (OPT) elvitel esetén9 300 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT) in case of withdrawal
Periapicalis felvétel4 200 HUF
Periapical scan
CT felvétel15 000 - 29 000 HUF
CT scan
CT felvétel kiírása vagy továbbítása4 500 HUF
CT scan copying or forwarding
Bitewing felvétel3 900 HUF
Bitewing scan
Teleröntgen6 000 HUF
Tele-ray
Rendelkezésre állási díj (le nem mondott, vagy 4 órán belül lemondott időpont esetén számlázható ki)5 000 HUF/15 perc
Availability Fee (charged for non-cancelled appointments or those cancelled within 4 hours of the appointment time)

Dentálhigiénia, fogkő-eltávolítás Teeth cleaning, tartar removal

SzolgáltatásÁr
Teljes dentálhigiéniás kezelés - ultrahangos fogkő eltávolítás, Prophyflex homokgyöngy kezelés, polírozás (1 óra)MOST 21 165 HUF
(24 900 HUF helyett)
Complete teeth cleaning treatment - ultrasonic tartar removal, Prophyflex gentle cleaning, polishing (1 hour)
Prophyflex kezelés11 000 HUF
Prophyflex treatment
Dentálhigiéniás kezelés gyerekeknek (14 éves korig)14 500 HUF
Teeth cleaning treatment for kids (up to 14)
Részleges depurálás17 500 HUF
Partial depuration
Szájhigiéniás szaktanácsadás (instruálás, motiválás)8 000 HUF
Oral Hygiene Advice (instruction, rationale)
ÚJ! Biofilm szájhigiénés terápiaMOST 32 000 HUF
(40 000 HUF helyett)
NEW! Guided Biofilm Therapy

Fogfehérítés Whitening

SzolgáltatásÁr
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!)MOST 102 000 HUF
(120 000 HUF helyett)
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként36 900 HUF
At-home whitening per upper/lower
Fogfehérítő gél (Opalescence) / fecskendő - otthoni12 500 HUF
Whitening gel (Opalescence) / applicator - home treatment
Gyökérkezelt fog belső fehérítése16 500 HUF
Internal bleaching of root-treated tooth

Fogtömések, fogászati betétek Fillings

SzolgáltatásÁr
Esztétikus fogtömések:
Aesthetic fillings:
Minimál invazív tömés
Minimum invasive filling
1 felszín28 500 HUF
1 surface
2 felszín30 500 HUF
2 surfaces
3 felszín31 500 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín35 000 HUF
4 or more surfaces
Kompozit tömés
Composite fillings
1 felszín32 900 HUF
1 surface
2 felszín33 900 HUF
2 surfaces
3 felszín37 900 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín40 900 HUF
4 or more surfaces
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín)29 900 - 31 900 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers)
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín)35 900 - 40 900 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers)
ÉlpótlásMOST 32 215
(37 900 HUF helyett)
Incisal restoration
Inlayek (betétek):
Inlays (inset fillings):
Kompozit inlayMOST 56 015 HUF
(65 900 HUF helyett)
Composite inlay
Kerámia inlayMOST 71 825 HUF
(84 500 HUF helyett)
Ceramic inlay
Aranykerámia inlay79 000 HUF + arany ár
Gold ceramic inlay

Fogékszer Tooth jewelry

SzolgáltatásÁr
Fogékszer24 000 HUF
Tooth jewel

Gyökérkezelés Root treatments

SzolgáltatásÁr
Gyökérkezelés- gépi
Endodontic treatment with rotary technique
1 csatorna39 900 HUF
1 canal
2 csatorna41 900 HUF
2 canals
3 csatorna49 900 HUF
3 canals
4 csatorna52 900 HUF
4 canals
Gyökértömés (gyökérkezelés befejezése)
Root canal filling (root canal treatment finalization)
1 csatorna gyökértömése16 900 HUF
1 root canal filling
2 csatorna gyökértömése22 900 HUF
2 root canal fillings
3 csatorna gyökértömése27 900 HUF
3 root canal fillings
4 csatorna gyökértömése30 900 HUF
4 root canal fillings
Régi gyökértömés eltávolítása21 900 HUF
Removal of old root canal filling
Üvegszálas csapos felépítés32 500 HUF
Fiberglass construction

Fogászati implantátum Dental implants

SzolgáltatásÁr
Implantáció Alpha-Bio Tec. MultiNeo™145 000 HUF
Alpha-Bio Tec. MultiNeo™ Implantation
Felépítmény Alpha-Bio Tec. (ragasztott)53 900 HUF
Alpha-Bio Tec. Superstructure (glued)
Felépítmény Alpha-Bio Tec. (csavarozott)83 500 HUF
Alpha-Bio Tec. Superstructure (screw-attached)
Felépítmény Dynamic (cirkónium, csavarozott)96 900 HUF
Superstructure (zirconia, Dynamic screw-attached)
Implantáció NobelReplace® CCMOST 178 500 HUF
(210 000 HUF helyett)
NobelReplace® Implantation, CC
Felépítmény NobelReplace® (ragasztott)102 000 HUF
NobelReplace® Superstructure (glued)
Felépítmény NobelReplace® (csavarozott)121 000 HUF
NobelReplace® Superstructure (screw-attached)
Felépítmény NobelReplace® (cirkónium)121 000 HUF
NobelReplace® Superstructure (zirconia)
Csontpótlás, sinus lift műtét135 000 HUF-tól
Bone replacement, sinus lift operation
Csontpótlás membránnal anyagköltség nélkül92 000 HUF
Membrane bone replacement (minus material costs)

All-on-4 All-ON-4

SzolgáltatásÁr
All-on-4Személyes konzultáció alapján
- MOST 15% KEDVEZMÉNNYEL
All-on-4Based on a personal consultation

Parodontológia Parodontology

SzolgáltatásÁr
Parodontológiai szakvizsgálat10 000 HUF
Parodontological medical examination
Zárt küret/fog14 200 HUF
Closed curettage/tooth
Nyitott küret/fog44 000 HUF-tól
Open curettage/tooth
Teljes szájküret181 500 HUF
Oral curettage

Fogpótlások Dentures

SzolgáltatásÁr
Fix pótlások, koronák és hidak
Fixed replacements, crowns and bridges
Fémkerámia korona65 900 HUF
Porcelain crown
3D nyomtatással készülő fémkerámia korona69 900 HUF
3D printer prepared porcelain crown
Fémkerámia korona implantátumra (csavarozott)72 900 HUF
Dental implant porcelain crown (screw-attached)
3D nyomtatással készülő hosszútávú ideiglenes korona33 900 HUF
3D printer prepared long-term temporary crown
Teljes porcelán korona E.max125 000 HUF
Ceramic crown E.max
Full kontúr cirkónium koronaMOST 78 965 HUF
(92 900 HUF helyett)
Full contour zirconium crown
Cirkónium koronaMOST 84 915 HUF
(99 900 HUF helyett)
Zirconium crown
Full kontúr cirkónium korona implantátumra (csavarozott)MOST 84 915 HUF
(99 900 helyett)
Dental implant full contour zirconium crown (screw-attached)
Cirkónium korona (csavarozott)MOST 93 415 HUF
(109 900 helyett)
Zirconium Crown (screw-attached)
Fémmentes korona - (préskerámia korona)115 000 HUF
Metal-free crown - (compress ceramic crown)
Ideiglenes rendelői hídtag, Scutan8 900 HUF
Scutan temporary surgical bridge component
Ideiglenes korona fogtechnikai20 900 HUF-tól
Temporary dental crown - laboratory
Kivehető pótlások
Removable replacements
Fémlemez63 900 HUF
Metal plate
Frézelt váll7 900 HUF + aranyár
Metal shoulder, interlock
Precíziós elhorgonyzó elem67 000 HUF
Precision attachment unit (per piece)
Teljes fogsor állcsontonként181 500 HUF
Complete denture per upper/lower jaw
Fogsor javítások, alábélelés20 000 - 33 000 HUF
Denture repairs, underlay
Harapásemelő készülék35 000 HUF
Bite-lifting device
Harapásemelő sín22 900 HUF
Bite guard
Sportsín19 900 HUF
Sport guard
Fogsor tisztítása20 000 HUF
Denture Cleaning

SmileWarp SmileWarp

SzolgáltatásÁr
SmileWarp (digitális fogtérkép tárolás 10 évre)50 000 HUF
SmileWarp (10-year, digitally stored dental blueprint)

Fogszabályozás Orthodontics

SzolgáltatásÁr
Bevezető kezelések
Introductory treatments
Első fogszabályozó konzultációMOST INGYENES
(10 000 HUF helyett)
Initial orthodontic consultation
Fogszabályozás dokumentáció (Damon Q, Damon Clear, Alexander)15 000 HUF
Orthodontic documentation (Damon Q, Damon Clear, Alexander)
Fogszabályozás kezelési terv elkészítése, átadása25 000 HUF
Orthodontic treatment plan: Preparation and delivery
Invisalign dokumentáció (3D-s ClinCheck®-kel)200 000 HUF
Invisalign documentation (with 3D ClinCheck®)
Insignia dokumentáció200 000 HUF
Insignia documentation
Kezelések készülékek szerint
Treatments according to device
Hagyományos kivehető készülék82 000 - 110 000 HUF
Traditional removable device
Kis erőkkel működő fém (Damon-Q) fix készülék/állcsontMOST 191 250 HUF
(225 000 HUF helyett)
Low force system metal (Damon-Q) fixed device/upper or lower
Kis erőkkel működő esztétikus (Damon-Clear) fix készülék/állcsontMOST 276 250 HUF
(325 000 HUF helyett)
Low force system aesthetic (Damon-Clear) fixed device/upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés egy állcsontra270 000 / 615 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment per upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés két állcsontra397 000 / 810 000 / 1 385 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment, both upper and lower*Az Invisalign® Full csomag ára két részletben is kiegyenlíthető!
Alexander rögzített fém készülék/állcsontMOST 127 500 HUF
(150 000 HUF helyett)
Alexander fixed metal device per upper/lower
Iconix® rögzített arany árnyalatú készülék/állcsont195 000 HUF
Iconix® champagne coloured Aesthetic Braces per upper/lower
Ragasztás/állcsont35 000 HUF
Bonding procedure per upper/lower
Retenciós készülék/állcsont35 000 HUF
Retention device per upper/lower
Myofunkcionális tréner55 000 HUF
Myofunctional trainer

Gyermekfogászat Children's dentistry

SzolgáltatásÁr
Barázdazárás - konzervatív13 000 HUF
Sealing, conservative
Barázdazárás - kiterjesztett15 900 HUF
Sealing with preparation
Tejfog tömés (1 vagy 2 felszín)18 900 HUF
Baby tooth filling (1 or 2 surfaces)
Tejfog tömés (3 vagy 4 felszín)19 900 HUF
Baby tooth filling (3 or 4 surfaces)
Tejfog húzás14 300 HUF
Baby tooth extraction
Tejfog gyökérkezelése13 000 HUF
Baby tooth root canal treatment
Tejfog gyökértömése13 500 HUF
Baby tooth root filling
Trepanált tejfog tisztítás6 600 HUF
Treptized baby tooth cleaning

Altatásos fogászat Anesthesia, sedation

SzolgáltatásÁr
Altatásban végzett fogászati kezelés185 000 HUF-tól
Dental treatment performed under anesthesia
Fogyatékkal élők altatása170 000 HUF
Anesthesia for people with disabilities
Sedatio (bódítás)80 000 HUF
Sedation
Helyi infiltrációs érzéstelenítés1 500 HUF
Local infiltration anesthesia
Helyi vezetéses érzéstelenítés1 500 HUF
Local managed anesthesia

Ózonfogászat gyerekeknek Ozone dentistry

SzolgáltatásÁr
Ózonkezelés - foganként7 000 HUF
Ozone treatment - per tooth
Ózonkezelés - teljes száj23 000 HUF
Ozone treatment - entire mouth

Fogászati kezelés kismamáknak Dental treatment for pregnant women

SzolgáltatásÁr
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció15 000 HUF
Oral examination, evaluation, consultation

Szájsebészet Oral surgery

SzolgáltatásÁr
Foghúzás fogóval25 000 HUF
Manual tooth extraction
Foghúzás emelővel33 900 HUF
Lifting tooth extraction
Sebészi fogeltávolítás46 900 HUF
Surgical tooth removal
Bölcsességfog-eltávolítás feltárással49 900 HUF
Surgical wisdom tooth removal
Resectio 1 fog esetén48 900 HUF
Resection (1 tooth)
Resectio (minden további fog)35 000 HUF

Mosolyrestauráció

SzolgáltatásÁr
GlamSmile tervezés36 000 HUF
GlamSmile treatment plan
Wax-up9 900 HUF
Wax-up
Mock-up18 000 HUF
Mock-up
E.max héjkerámia110 000 HUF
E.max ceramic veneer
Direkt héj68 900 HUF
Direct veneer
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín)29 900 - 31900 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers)
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín)35 900 - 40 900 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers)
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!)120 000 HUF
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként36 900 HUF
At-home whitening per upper/lower
Élpótlás37 900 HUF
Incisal restoration
Biokompatibilis cirkónium korona - számítógépes CAD/CAM eljárással készül92 900 HUF
Biocompatible zirconium crown - computer-assisted CAD/CAM process

Arcesztétikai kezelések

SzolgáltatásÁr
Orvosi konzultáció20 000 HUF
Consultation
Kontrollvizsgálat10 000 HUF
Follow-up examination
Hialuronsavas kezelések
Hyaluronic acid treatments
Állvonal kontúrozás70 000 HUF
Jawline contour
Ráncfeltöltés / régió90 000 HUF
Anti-wrinkle injections / area
Ajakfeltöltés90 000 HUF
Lip filler
Arcfiatalító kezelés180 000 HUF
Facial skin rejuvenation
Skin booster kezelés (Volite)100 000 HUF
Skin booster treatment (Volite)
Skin booster kezelés (Profhilo)110 000 HUF
Skin booster treatment (Profhilo)
Botox kezelések
Botox treatments
Ráncfeltöltés 1 régió40 000 HUF
Anti-wrinkle injections (1 area)
Ráncfeltöltés 2 régió65 000 HUF
Anti-wrinkle injections (2 areas)
Ráncfeltöltés 3 régió80 000 HUF
Anti-wrinkle injections (3 areas)
Hónalj, kéz, talp izzadás kezelés160 000 HUF
Excessive sweating treatment (armpit, hand, sole, etc.)
Bőrelváltozások sebészeti eltávolítása
Surgical removal of skin lesions
Anyajegy, jóindulatú bőrdaganat eltávolítása/db40 000 HUF
Removal of birthmarks, benign skin tumors
Bőrnövedékek- fibrómák, szemölcsök- eltávolítása/db30 000 HUF
Skin growth – dermatofibroma, wart – removal / growth
Nagyszámú bőrnövedék eltávolítása55 000 HUF
Removal of several skin growths
Szövettani vizsgálat25 000 HUF
Biopsy
Plasztikai beavatkozás
Plastic surgery
Felsőszemhéj-plasztika250 000 HUF
Eyelid lift (upper)
Alsószemhéj-plasztika350 000 HUF
Eyelid lift (lower)
Kombinált szemhély-plasztika550 000 HUF
Eyelid lift (upper and lower)

Visszahívást kérek!