Dr. Farkas Dávid 2018-ban rezidensként érkezett a Madentába. 2019 óta ő irányítja a rezidensi képzést, 2021-ben pedig a protetikai csapat szakmai vezetőjévé nevezték ki.

Szakmai tapasztalat

Mindig is élt benne a késztetés, hogy olyan tevékenységnek szentelje magát, amire büszke lehet. A mérnöki, a jogi és az orvosi pálya is felmerült lehetőségként, végül emberközpontúsága miatt ez utóbbit választotta.

 

A fogorvoslásban többek között az tetszett neki, hogy sikerszakma a szónak abban az értelmében, hogy az esetek döntő többségében a kezelés minőségi javulást hoz a páciens életében.

Tanulmányait Pécsett végezte. 2018 szeptemberében kezdte a dento-alveoláris sebészet rezidensi programot. A Madentába is ekkor érkezett. Itt minden adott volt a gyors fejlődéséhez: innovatív technológiák, a digitális fogászat fejlesztései, korszerű szájsebészeti műtő, valamint szakavatott szájsebészek és protetikusok, akik tudásukat, tapasztalataikat készek megosztani a következő nemzedékkel. A Madenta nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően komoly rutinra tett szert az összetett, nagy volumenű beavatkozásokban; rendszeresen alkalmazza az akár teljes foghiány és elégtelen csontállomány esetén is megoldást kínáló, azonnal terhelhető implantátumrendszert, az All-on-4 technológiát.
2019 óta a mentorai, többek között dr. Péter György főorvos mellett megszerzett ismereteit a rezidensi képzés vezetőjeként adja tovább a Madenta fiataljainak.

Leginkább a teljes szájrehabilitációs eljárások érdeklik, amiben szájsebésznek és protetikusnak egyenrangú szerep jut a tervezéstől a kivitelezésig.  Első pillanattól vallja, hogy szakmailag remek kombináció, ha valaki mindkét területen jártas. Így történt, hogy bár a szájsebészet a választott iránya, de a protetikai ismereteit is oly’ mértékben elmélyítette az elmúlt évek során, hogy 2021 tavaszán őt nevezték ki a nagy létszámú protetikai csapat szakmai vezetőjévé, irányítójává.

Szakmai fejlődés

Protetikai szakmai vezetőként nagy felelősség hárul rá, ám őt a kihívások csak motiválják. Nagyratörő, ambiciózus, de a realitás talaján született tervekkel vette át a csapat irányítását. Arra törekszik, hogy mindenkiből kihozza a legjobbat és erősítse a kollégák közötti együttműködést. A protetikai team tagjai szigorú szakmai irányelveket követnek a páciensek lehető legbiztonságosabb, legteljesebb és legmagasabb színvonalon történő ellátása érdekében, e protokollok betartása és állandó fejlesztése, korszerűsítése is a feladatai közé tartozik. Bízik abban, hogy a Madenta, ahogyan most is, tíz év múlva is a „jövő fogászatának” számít a piacon, ő pedig akkor is ezt a csapatot erősíti.

Amikor a szakmáról általánosságban kérdezzük, kifejti, hogy a fogorvoslás jó irányba halad, a fogászati kezeléseknek egyre növekvő piaca van, ami azért is előnyös, mert a fejlesztők így komoly összegeket fordíthatnak kutatásokra, a technológiák folyamatos tökéletesítésére. A fejlődés hihetetlen gyors, pont ez adja munkája sava-borsát, a kihívásokat.

Hitvallás

Örömmel tölti el, ha megold egy problémát, de természetesen a páciens jólléte az első; törekszik a személyes kapcsolat kialakítására, a nyugalom megteremtésére, a szorongások oldására. Vallja, hogy a bizalom kiépítése fél siker. Kiemelten ügyel arra, hogy a páciens megértse, mi miért történik, a tájékoztatásra soha nem sajnálja az időt. Maximalista, türelmes, kitartó és roppant alapos, mindig felkészül az adott esetből, páciensből.

Hobbi

Aktív, teljes életre törekszik, aminek ugyanúgy része az inspiráló közösségben végzett alkotó, teremtő munka, mint az önfeledt pillanatok családi körben, barátok közt vagy a természetben.

 

Érdekli az All-on-4 technológia, és többet is megtudna dr. Farkas Dávidról? Akkor olvassa el vele készült hosszabb anyagunkat is!