Egységben az erő!
Dr. Farkas Dávid a Madenta protetikai szakmai vezetője

Címkék: , , , , , ,

A fogászatokon általában a fogpótló beavatkozásokat végző protetikusoké a legnagyobb létszámmal működő csapat; ez igaz a Madentára is. Éppen ezért kiemelt jelentőséggel bír a jó csapatszellem kialakítása, a szakmai irányelvek lefektetése, hogy a más-más munkastílusú és habitusú emberek egymást kiegészítve tudjanak együttműködni, közös célért dolgozni. A munkamódszerek összehangolása, az alapelvek meghatározása széleskörű szakmai rálátást kíván és nagy felelősséggel jár.

2021 tavasza óta a Madentában dr. Farkas Dávid felel a protetikai csapat szakmai irányításáért; úgy is fogalmazhatunk, az ő kezében futnak össze a szálak.

A jelenről, jövőbeni terveiről, a rá váró kihívásokról faggattuk őt, de azt sem hagytuk homályba veszni, hogyan lett egy dento-alveoláris sebész rezidensből protetikai szakmai vezető.

Rövid idő alatt nagy utat járt be.

2018 szeptemberében kezdtem a dento-alveoláris sebészet rezidensi programot a Madentában. Szerencsém volt: olyan közegbe csöppentem, ahol minden adott volt a gyors fejlődéshez: elérhetők a legkorszerűbb technológiák, a digitális fogászat vívmányai, nagyszámú nemzetközi pacientúra fordul meg és magasan képzett, elhivatott szakemberek alkotják a csapatot, akik tudásukat, tapasztalataikat készek megosztani a következő nemzedékkel. A lehetőségeknek köszönhetően igen hamar jártasságot szereztem az összetett, nagy volumenű beavatkozásokban; rendszeresen alkalmazom például az All-on-4® implantációs technológiát.

Összességében elmondhatom, hogy a Madentában maximálisan megtaláltam a számításaimat; adottak a kihívások és a fejlődés, az előrelépés lehetősége.

Válaszott területe a szájsebészet, most mégis a protetikai csapatot irányítja. Hogyan jutott ebbe a szakmai élethelyzetbe?

A fogászat szerteágazó területein belül engem leginkább a teljes szájrehabilitációs eljárások érdekelnek, amiben szájsebésznek és protetikusnak egyenrangú szerep jut a tervezéstől a kivitelezésig. Nagyon hamar megértettem, hogy szakmailag az a legjobb kombináció, ha valaki képes mind a sebészeti, mind a protetikai szempontok érvényesítésére. Éppen ezért a kezdetektől törekedtem a protetikai ismereteim bővítésére, elmélyítésére. Mostanra a szívemhez egyformán közel áll mindkét szakág: a szájsebészet tudás és technika, a protetika kreatív munka, alkotás, ha úgy tetszik, művészet.

Hogyan érte a felkérés a protetikai szakmai csapat irányítására?

Hatalmas megtiszteltetés és komoly felelősség; szerencsére engem a kihívások motiválnak.

Beszélne a fő törekvéseiről?

Célom a már létrehozott szigorú protokollok fenntartása, alkalmazása, természetesen úgy, hogy folyamatosan finomítjuk, frissítjük, korszerűsítjük azokat. Vagyis a már meglévő nagyon erős alapokra építkezünk tovább. Arra törekszem, hogy mindenkiből kihozzuk a legjobbat, kiegészítsük egymást, csapatot alkossunk. Ez a hozzánk érkező fiataloknak fogódzót ad a munka menetét és minőségét illetően, a tapasztalt, régóta itt dolgozó szakembereknek pedig folyamatos fejlődési lehetőséget, hosszú távú biztonságot kínál.

Mit profitál ebből a páciens?

A széke mellett ugyan csak egyetlen orvos áll, mögötte viszont egy egész csapat sorakozik fel: mindenki másban kiemelkedő, mindenkinek megvannak az erősségei, ami összeadódik: végső soron nincs megoldhatatlan probléma.

Az egységes standardek azt is biztosítják, hogy a páciens mindenkinél ugyanazt a nívót kapja, igaz?

Az irányelvekkel a munkafolyamat egészét próbáljuk egy rendszerbe összefogni; ez hatékony, biztonságos, állandóan és egyenletesen magas színvonalú ellátást eredményez, arról nem beszélve, hogy rengeteg energiát spórol meg nekünk.
Egy beavatkozás sikerének egyik fő kulcsa a pácienssel való megfelelő kommunikáció, a bizalom megteremtése. Az alapos tájékoztatás, az esetleges félelmek eloszlatása időigényes; azt az energiát, ami a gördülékeny munkafolyamatok miatt felszabadul, mi most erre, a páciens lelkére, jóllétére fordíthatjuk. Könnyű megérteni, ennek mekkora a jelentősége.

Megmaradnak a jövőben a heti rendszerességgel tartott orvosértekezletek?

A működést a csapatmunka teszi igazán hatékonnyá, és az akkor tud sikeres lenni, ha különböző kvalitású emberek egymást kiegészítve tudnak dolgozni a közös cél elérése érdekében.

Kiemelt jelentőséggel bír a közösség ereje, az egymás segítése és az építő együttműködés.

Ehhez elengedhetetlenek a rendszeres megbeszélések. Ilyenkor tervezzük meg a következő hetet és beszéljük át az egyes bonyolultabb eseteket; mindenki hozzáteszi a maga megoldási javaslatát, így a legnehezebb problémákkal is garantáltan megbirkózunk.

A Madenta a jövő fogászataként aposztrofálja magát. Mennyiben megalapozott ez?

A fogászat jövője a digitalizáció, és a Madenta ezt az irányt követi, vagy még inkább úttörőként mutatja.

Mert az vitathatatlan tény, hogy mára a miénk Magyarország egyik vezető digitális fogászata.

Az innovációk beszerzése jelentős költség, de a nyereség felbecsülhetetlenül több, és ezt a vezetőség időben felmérte.
A technológiák nem dolgoznak helyettünk, de hatalmas könnyebbséget jelentenek: precízebb, gyorsabb, kíméletesebb beavatkozásokat tesznek lehetővé. Így a korrekció, az utómunka is kevesebb, amivel időt, anyagot spórolunk, a szükséges vizitek számát csökkentjük, és ez orvosnak és páciensnek egyaránt nyereség.

Milyen innovációkkal dolgoznak?

A Madentában elérhető egy rendkívül korszerű 3D CT, három gyökérkezelő eszközünk, két intraorális szkennerünk, sőt arcszkennerünk is van! A digitalizáció ilyen fokú használata még messze nem mindennapos a fogászatokban. Ilyen széleskörű, magas szakmaiságot képviselő 3D szkennerhasználat például szerintem egyetlen más hazai fogászatnál nincs. Attól a pillanattól, hogy Magyarországon is elérhetővé vált ez a hihetetlen precíz tervezést lehetővé tévő innováció, és az előzetes teszteléseink során megbízhatónak bizonyult, azonnal beszereztük és alkalmazni kezdtük; immár napi szinten bevetjük ezt a csúcstechnológiát.

intraorális szkenner
Vannak még további „digitális álmai” a Madenta szakembereinek?

Az élmezőnyhöz tartozunk és azt akarjuk, hogy ez így is maradjon! A gépparkunk fejlesztésével is ezt a célt követjük: folyamatosan figyeljük az újításokat és ami valóban emeli az ellátás színvonalát, azt biztosan be is vezetjük a mindennapi praxisba. Igaz ez a sebészet, a protetika, a fogszabályzás és az endodoncia területére egyaránt.

Hogyan látja a Madenta jövőjét?

Sikerekben és páciensekben bővelkedőnek. Hatalmas hazai és nemzetközi esetszámmal dolgozunk, napi szinten végzünk komplex beavatkozásokat, teljes szájrehabilitációkat, ami óriási szakmai előnyt jelent szakembereink és nem mellékesen pácienseink számára.

A kollégák céltudatosak, elhivatottak, dicsőség a Madenta csapatába tartozni, vagy kezdő szakemberként bekerülni. A kollektíva bővítésekor – legyen szó az orvosoktól és asszisztensektől kezdve a front és back office munkatársakig mindenkiről – fontos szempont, hogy a hozzánk érkező képes legyen azonosulni a Madenta által vallott értékekkel, hitelesen képviselje a Madenta minőséget és márkát. Munkatársaink személyisége, az összehangolt közös munka, az együttműködés a garancia arra, hogy a kezelésre érkező páciensek a lehető legmagasabb színvonalú ellátást kapják, hogy exkluzív, személyre szabott bánásmódban részesülnek.